Onako kako to priroda zahteva – Molba upravnika „Sazvežđa ZAVETINE“

Bela Tukadruz na Radanu, selo Ivanje, kraj novembra 2013.
Bela Tukadruz na Radanu, selo Ivanje, kraj novembra 2013.

Pre nekoliko meseci ove godine (sredinom leta 2013), „Sazvežđe ZAVETINA“ se toliko razraslo, da je broj Osnivača i njegovih kontakata prešao cifru od 10.000. Osnivač je delio ne samo članke, već i druge brojne priloge, filmove, fotografije, i drugo, i u jednom trenutku krajem leta broj onih sa kojima je Osnivač delio ono što se nalazilo na više od stotinak definisanih elektronskih adresa prešao je  milion!

Morao se uvesti neki red, u budućem radu Sazvežđa, i tada sam došao na ideju da osnujem Grupu ZAVETINE Zapis, stavivši do znanja svima, pre svega svima onima koji su primali Bilten, i povremeno publikovali svoje radove na definisanim adresama Sazvežđa, da će  od jeseni  2013. godine  moći da publikuju  u „Sazvežđu Zavetine Zapis“ samo članovi  Grupe“. Ostavio sam više od dva meseca da se  zainteresovani odluče i  prijave, kako za članstvo u Grupi, tako i za dobijanje Biltena Sazvežđa. Tada sam izričito napomenuo :

„Veliki je broj autora koji su poslednjih desetak godina sarađivali u  Sazvežđu ZAVETINE, ne učlanivši se u Grupu ZAVETINE.  Njihove priloge nećemo brisati ako se ne učlane u Grupu ZAVETINE do 1. novembra 2013, ali ubuduće neće moći da publikuju svoje rukopise, priloge, na lokacijama Sazvežđa Zavetine  (ako se ne učlane).
Ko ne prihvata ovo Pravila, ne može se pridružiti  Grupi ZAVETINE: Zapis!
Za sve ostalo, što nije jasno slobodno kontaktirajte najstarijeg člana Grupe…“

      (Videti više i podrobnije: Pravila, prijavljivanje, objavljivanje, molba. O članstvu i obavezi člana Grupe ZAVETINE:Zapis  ,  http://zavetinein.wordpress.com/about/ )

I ja sam svoju reč održao. Na definisanim internet adresama Sazvežđa Zavetine publikuju se , počev  od 1. novembra 2013. godine , samo prilozi  članova Grupe ZAVETINE Zapis… Nisam,  naravno, prebrisao na stotine i stotine priloga autora koje sam objavio minulih godina, a koji se iz ne znam kojih razloga nisu prijavili da budu članovi Grupe. Uprkos vrlo liberalnih pravila Grupe. Održao sam svoju reč i u tom smislu, što sam, počev od 1. novembra 2013. godine, Bilten Sazvežđa , slao samo članovima Grupe , kao i onim ređim pojedincima koji su se prijavili da dobijaju Bilten….

Bela Tukadruz, na Milanovom jezeru, Đuraškovići, Radan planina, decembar 2013.
Bela Tukadruz, na Milanovom jezeru, Đuraškovići, Radan planina, decembar 2013.

Primetio sam, naravno, da se broj posetilaca  na blogu, koji publikuje Biltrene Sazvežđa ZAVETINE ( http://my.opera.com/zavetine/blog/   )   udesetostručio, u odnosu na leto 2013. godine. I da iz dana u dan raste. Ovu okolnost neka tumači svako kako mu odgovara. Meni je olakšano, u tom smislu što od novembra meseca 2013. godine Bilten šaljem  samo na stotinak adresa (umesto na hiljadu sredinom leta).

Sazvežđe ZAVETINA raste kao mlada trava, čak i u ovo vreme kada se Srbija beli pod snegom. Možda  i zato što čitavo Sazvežđe raste iz plodnog humusa različitosti i čežnje za drugom srpskom renesansom, obnovom?

Ono što sam primetio poslednjih nedelja, a naročito kada odsustvujem iz Beograda po desetak dana (lomatajući se planinama  Srbije – od  Đerdapa do Radana na jugu)  da za nedelju dana ponekad stigne i preko stotinu pisama, ne samo iz Srbije i bivših republika SFRJ, nego i iz Evrope, Rusije, Amerike, i drugih kontinenata. Negde se „bilteni“ iščekuju kao kakav  – kako bi rekao starina M. Mrkić  „roman-časopis“! Takve želim da obradujem vešću da će  štampani časopis – književni časopis – uskoro (uz Božju pomoć)  ugledati svetlost dana, možda i pre neko što procvetaju jagorčevina i kukurek. Jer koliko je internt spojio najudaljenije svetove i ljude, toliko i u ljudima i saradnicima „Zavetina“  postoji žudnja za jednim štampanim na papiru časopisom, koji bi izražavao sudbinu današnjih dana i zemlje u kojoj se štampa, nezaražen književnim modama i  otporan na poplavu  strane knjige. Među pismima koja stižu, bude i pisama ljudi koji su nekada sarađivali u „Zavetinama“, ali se nisu učlanuili u Grupu. Šalju mi vesti o sebi, o svojim uspesima, o svojim aktivnostima, iščekujući da to objavim, što više – ne činim. Objasnio sam i zašto. Redovno se takvi naljute, odgovore zlurado, i pokažu kako su „prepametni“ i na šta su sve „spremni“. Ne odgovaram više na pisma za koje nemam komentara, jer ne zaslužuju komentare.

Primetio sam da i jedan broj saradnika „Zavetina“  prvo meni pošalje priloge, pa kada ih ja publikujem, onda ih publikuju i na drugim mestima. To sam otkrio sasvim slučajno, krajem novembra 2013. godine, ne malo se iznenadivši. Ako već mogu da  publikuju na drugim mestima – zašto iste priloge šalju „Zavetinama“?  Molim da se ubuduće to više ne čini, jer me takvi postupci kao Veb izdavača dovode u apsurdnu i glupu situaciju! Zašto umnožavati pojedine priloge i pretvarati ih u tzv. Internet smeće?

O čemu se radi? Pogotovo kad to čine ozbiljni ljudi i autori sa lepim karijerama? O slavoljublju ili o nekim drugim slabostima? Ne želim da etiketiram, ali meni to liči na nešto nelepo, ali neću da upotrebim grublji izraz, koji izražava suštinu takvog postupka. Obećavam da ću počev od 5. decembra 2013. godine  priloge svih onih autora koje sam publikovao, obrisati ako ih na drugom mestu posle toga objave bez nekog posebnog razloga, tek da se zna. Smatrao sam da  i u objavljivanju postoje izvesna nepisana pravila, kojih se moramo držati da ne bismo ispali smešni. I zato apelujem, na sve saradnike „Zavetina“, članove Grupe ZAVETINe Zapis, ili  bivše saradnike, da  „Zavetinama“ ne šalju ono što misle i žele da posle toga objave na drugom. Da nam ne bi krali vreme i trud.

Molimo da to uvažite.

Pa i onima koji nam se prvi put javljaju i šalju svoje radove (priloge, na ogled) , pa i onima mnogobrojnima, koji možda  – kako bi rekao Marko Aurelije – nemaju „mogućnosti da čitaju knjige“, da se potrude  i steknu mogućnost da savladaju „obest“; da zagospodare „nasladama i bolovima“, da se izdignu „iznad slavoljubivosti“*….

Baba Jelenino stado, Ivanje, decembar 2013.
Baba Jelenino stado, Ivanje, decembar 2013.

 

_________

* Preštampavam  ovde odlomak  iz jedne knjige koju vredi da pročitate: Marko Aurelije Antonin:Samom sebi, Dereta, Beograd, 2008. (Početak Osmog poglavlja) (str. 138 – 140. )  Odlomak čiji smo kraj parafrazirali…

*

1. To što nisi imao mogućnosti da ceo svoj vek, ili bar jedan deo mladosti, provedeš kao filozof, donelo ti je oslobođenje od praznog slavoljublja. I tebi samome i mnogim drugima postalo je jasno da si daleko od filozofije. Zato je u tebi nastao poremećaj, i zato ti nije lako da stekneš glas i slavu filozofa. I samo tvoje zvanje ti smeta. Ali ako si zaista uvideo gde je istina, onda se nemoj brinuti za svoj izgled, nego budi zadovoljan što ćeš kraj svoga kratkog ili dugog života provesti onako kako to priroda zahteva. Ispitaj, dakle, šta ona traži, i ne daj da te ma šta zbuni. Ti znaš kolikim si putevima lu-tao, na ipak nisi našao pravi život. Nisi ga našao ni u logičnom razmišljanju, ni u bogatstvu, ni u slavi, ni u čulnim uživanjima. Pa u čemu se on sastoji? U tome da radimo ono što Ijudska priroda zahteva. A kako da to počnemo? Tako što ćemo se rukovoditi pravim načelima, po kojima ćemo moći podesiti sve svoje težnje i sklonosti. A kakva su ta načela? O dobru i zlu, sa ubedenjem da stvar koja čoveka ne čini pravičnim, trezvenim, hrabrim i slobodnim ne pred-stavlja za njega dobro, i da ništa što nije suprotno ovome ne može za njega biti zlo.

2. Makar šta radio, postavljaj sebi pitanje:kakav je odnos toga prema meni? Da li ću se zbogtoga kajati? Ja ću brzo umreti i svršeno je sa svim.Ako je ono što sada činim delo razumnoga bića koje voli zajednicu a rukovodi se božanskim zakonima, onda šta imam još da tražim?

3. Šta su Aleksandar, Gaj1 i Pompej, premaDiogenu, Heraklitu i Sokratu? Samo ovi drugi suzaista upoznali stvari, njihove uzroke i njihove materijalne sastojke, i samo oni su imali nepobedivduh. A kolike su brige mučile one prve i kolikim su oni stvarima ropski služili!

4.    Ljudi će činiti ono što hoće, makar ti pukao od jeda.

5. Prvo, ne gubi spokojstvo! Jer sve se dešava prema zakonima opšte prirode i ti sam uskoroćeš biti ništa i nigde, baš kao i Hadrijan i Avgust.2  Drugo, posmatraj stvari, shvataj ih i budi svestan da moraš biti dobar čovek, onakav kako to ljudska priroda od tebe zahteva. Takav i budi, ne obazirući se ni na šta, i govori samo ono što se tebi čini da je najpravičnije ali govori uvek blago, nežno i iskreno. Zadatak je sveopšte prirode da stvari pomera s kraja na kraj, da ih menja, podiže sa jednog mesta i postavlja na drugo. Sve su stvari rezultat neke promene, ali se ne treba plašiti da će se desiti nešto novo. Sve je sasvim obično. Pa i podela!

6.Svaka je priroda zadovoljna sobom ako u svojim poduhvatima uspeva. Razumna će priroda,medutim, uspeti ako se u njene predstave ne uvučeneka lažna ili nesigurna predstava; ako svoje nago ne upravlja samo prema vršenju čovekoljubivihdela; ako svoju težnju i mržnju ograničava samo na stvari koje zavise od nas samih, i ako sve što nam jesveopšta priroda dodelila rado prima i pozdravlja. Jer je ona samo jedan deo njen, kao što je i list samojedan deo celokupne biljke. Razlika ]e samo u tomešto je priroda lista samo deo jedne prirode koja ne ma ni čulnih ocećaja ni razuma i koja se može ometati, dok je ljudska priroda deo jedne razumne i pravične prirode koju niko ne može omesti, i koja svakome delu podjednako i prema njegovoj vrednosti dodeljuje jednaki deo vremena, materije, uzroka,delatnosti i slučajnosti. Ali ako to hoćeš da saznaš,nemoj porediti pojedine osobine pojedinih stvari među sobom, nego pazi da li se zbir osobina jedneslaže sa zbirom osobina druge stvari.

7.Možda nemaš mogućnosti da čitaš knjige.Ali si, zato u mogućnosti da savladaš obest; da zagospodariš nasladama i bolovima; da se izdigneš iznad slavoljubivosti; u rnogućnosti si da prikriješsvoju ljutnju na bezosećajne i neblagodarne ljude i,još više, da se, uprkos svemu, zauzimaš za njih saIjubavlju.

____________________

1                Misli na Julija Cezara.

August (C. Iulius Caesar Octavianus Augustus) prvi rimski car
(63. do 14. n. e.). Hadrijan (Hadrianus, 117-134).

Srbija, brale.Koja nepovratno nestaje (Fotodokumentacija Zavetina, novembar-decembar 2013)
Srbija, brale.Koja nepovratno nestaje (Fotodokumentacija Zavetina, novembar-decembar 2013)

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s